ZAMJENSKI KREDITI

 

Vrijeme potrebno za odobravanje kredita: odmah po donošenju dokumentacije.

 

Dokumentacija potrebna za kredit:

  1. lična karta
  2. ček od penzije
  3. potvrda iz FOND PIO – obrazac T-10 (u svrhu kredita Brčko Gas Penzionersko MKD)
  4. potvrda o stanju duga u drugoj finansijskoj instituciji

 

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BGPMKD_2020

NOTE 2019

RI ZA 2019

RI ZA 2020

FI NOTE ZA 2019

FI ZA 3Q 2021

FI NOTE ZA 2020

FI ZA 3Q 2020

ZA III VANDREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA 

ODLUKE SA III VANDREDNE SKUPŠTINE 

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O KONTROLI POSLOVANJA OR 2022_SKUP_15.03.2023

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2022_SKUP_15.03.2023

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE IZ NEREVIDIRANE DOBITI ZA 2022_SKUP.15.03.2023

 

 

 

 

LOKACIJA